Hizmetlerimiz

CE Belgesi Nedir? CE İşareti Nasıl Alınır?

CE Belgesi Nedir?
CE belgesi, Avrupa Ekonomik Alanı’nda (European Economic Area) satılan ürünlerin sağlık, güvenlik ve çevre standartlarına uygunluğunu gösteren bir sertifika işaretidir. Bu belge, bir kalite sertifikası değildir; bu belgeye sahip ürünler çevreye zararının olmadığını kanıtlamış olurlar.
CE İşareti Nedir?
CE işareti, 1985 yılında Avrupa Birliği tarafından benimsenen yeni yaklaşım politikası kapsamında hazırlanmıştır. Conformite Europeenne kelimelerinin baş harflerinden oluşan CE işareti, ürünlerin teknik alt yapılarına ilişkin mevzuatı genelleştirerek ürünlerin denetleme faaliyetlerinden geçtiğini gösterir.
CE işareti, Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) dışında satılmak için üretilen ürünlerde de kullanılabilir.
CE işareti niçin alınır?
CE işareti, bir kalite sertifikası değildir; bu belgeye sahip ürünler insan, hayvan ve bitki sağlığına zarar vermediğini ve çevreye zararının olmadığını ispatlar.
CE İşareti Ürünlere Nasıl Eklenir?
Ürünlere eklenen CE işareti için olmazsa olmaz kriter, işaretin net bir şekilde okunuyor olmasıdır. Buna ek olarak bir başka önemli kriter ise CE işaretinin silinmemesidir. Bu kurallara uyulması zorunludur. CE işaretinin ürünlere nasıl ekleneceği ile ilgili önemli şartlar aşağıdaki gibidir:
Ürünlerde yer alan işaretin “CE” harflerinden oluşması gerekmektedir.
Her iki harf de dikey boyutta olmalıdır.
Bir diğer önemli kural işaretin boyutu ile ilgilidir. Belirlenen kurallara göre işaretin 5 mm’den küçük olması yasaktır. Ancak bu durum, ürünlerin türüne göre değişebilir.
İşletmeler, ürünlerine eklediği CE işaretinin boyutunu değiştirebilir. Minimum 5 mm’den az olmama koşulu ile farklı boyutlarda ürünlere eklenebilir. Burada dikkat edilmesi gereken temel nokta, harflerin net bir şekilde okunuyor olmasıdır.
CE işaretini bazı ürünlere yapıştırmak zor olabilir. Bu tarz ürünler için işaret, ürünün ambalajına eklenebilir. Ambalaj ile birlikte ürüne ait olan resmi bir evraka da işaret yapıştırılabilir.
CE işaretinin eklendiği belgeler, ürünün geçerli AB direktiflerine ve düzenlemelerine uygun olduğu belirtmelidir.
CE Belgesi Ne İşe Yarar?
CE, 1985’ten bu yana imalatçının ya da ithalatçının üretim yeri neresi olursa olsun, ürünün geçerli olan AB mevzuatlarına uygun olduğunu belirtir. CE işaretine sahip olan ürünler, tüm yasal gerekliliklere uygun olduğunu kanıtlar.
CE Yönetmelikleri ile ilgili şuradaki yazımıza göz atmanızı öneririz.
CE işareti alan başlıca ürün grupları şunlardır:
• Makine ve İnşaat Malzemeleri
• Tıbbi Cihazlar
• Kişisel Korunma Donanımları
• Oyuncaklar
• Kablo Üzerinde Hareket Eden Yolcu Taşıma Araçları
• Terminal Cihazları
Endüstriyel Sıcak Su KazanlarıCE Belgesi Nasıl Alınır?
Bazı ürünlerin AB pazarında satılması için CE işareti taşıması zorunludur. Bu nedenle yasal ve güvenilir bir şekilde Avrupa’da ürün satışı yapmak için bu belgeye ihtiyaç vardır.
Ürünlerin tüm mevzuatlara uygunluğunu beyan etme görevi ürünü üreten işletmelere/firmalara aittir. Bu işareti ürünlerine eklemek isteyen firmaların herhangi bir lisans başvurusunda bulunmalarına gerek yoktur. Ancak işletmeler aşağıdaki prosedürleri uygulamalıdır:
AB kapsamına giren tüm ilgili gerekliliklere uygunluğu sağlamak
Belge alımı için onaylı ve profesyonel bir danışmanlık hizmeti alıp almamaya karar vermek (her işletme CE başvurusunda bulunmak için gerekli olan hazırlık sürecini kendi yerine getirebilir. Buna ek olarak profesyonel bir danışmanlık kuruluşu ile işbirliğine gidebilir)
Belge alımı için uygunluğu belgeleyen teknik dosya hazırlamak
AB uygunluk beyanı hazırlamak ve imzalamak
AT uygunluk beyanında hangi bilgiler yer almalıdır?
AT Uygunluk Deklarasyonu, ürün, üretici veya üretici temsilcisi, gerekliliği olan ürün gruplarında Onaylanmış Kuruluş ve harmonize standartlar ile ilgili aşağıda sıraladığımız bilgileri içermelidir.
Ürünün tanımı ise şu maddelerden oluşmalıdır:
Üreticinin veya yetkili temsilcisinin adı ve adresi
Bu deklarasyonun tek sorumluluğunun üreticiye ait olduğunun beyanı
Gerektiği durumlarda, onaylanmış kuruluş adı ve numarası, izlenen modülün tanımı ve CE sertifikası bilgileri
Ürünün izlenebilirliğine yardımcı olacak tanımlaması, uygun durumda uygun netliğe sahip ürün fotoğrafı
Ürünün uygun olduğu AT yönetmeliği
Uygunluğu referans verilen harmonize standartlar ve/veya şartnameler
Ek bilgiler, imza, imza yetkilisi adı görevi, imza yeri ve tarihi
En basit ifadeyle CE belgesi nasıl alınır sorusuna bu maddelerdeki gibi cevap verebiliriz. Ancak belge alındıktan sonra yetkili merciler, belgeyi ürünlerine koymaya hak kazanan işletmelerden ek belge talebinde bulunabilir. Bu bakımdan belgenizi aldıktan sonra işletmeler istendiği takdirde evrak ve belge işlemlerine devam edebilir.
CE işaretleme sistemi almak isteyen işletme neleri araştırmalı?
Ürünlerinin CE işaretine sahip olması gerekip gerekmediğini araştırmalıdır.
Ürünlerin ilgili risk seviyesine göre uygunluk değerlendirme prosedürlerini seçmelidir.
Prosedür seçimini tamamladıktan sonra yönetmelikleri uygulamaya başlamalıdır.
Son olarak, bu basamakları yerine getiren kurum/kuruluşlar, sertifikalandırma prosedürlerinde yer alan onaylanmış kurumlar tarafından CE işaretini almaya hak kazanır.
Bu süreçte belge almak isteyen işletmelerin geçeceği aşamaları aşağıdaki gibi ifade edebiliriz:
Uygulanabilir direktifleri tanımlamak
Direktiflerin gerekliliklerini belirlemek
Yönetmeliğe uygun bir rota belirlemek
Ürünlerin uygunluğunu değerlendirmek
Teknik dokümantasyonları düzenlemek
Akredite kurumlara başvuruda bulunmak
Bu aşamaları başarıyla tamamlayan işletmeler, CE belgesine sahip olabilir. Tüm bu aşamaları yerine getirmek, planlı bir program yapmayı gerektirir.
Teknik Dokümantasyon Hangi Bilgi ve Belgeleri İçermeli?
Ab ürün yönetmeliğine göre belge almak isteyen işletmeler, ürünlerinin ilgili mevzuatlara uygunluğunu dile getirecek dosya hazırlamalıdır.
Teknik dökümantasyon
Teknik bilgilerden oluşan bu dosya, en az 10 sene saklanmalıdır. Bu dosyanın önemi, sadece ürünlerine CE işaretini ekleyecek olan işletmeler için geçerli değildir. Çünkü hazırlanan bu teknik dosya, uygunluk değerlendirme prosedürlerinde kalite yönetim sisteminin önemli bir parçası haline gelebilir.
Teknik dosyada bulunması gerekenler şunlardır:
Ürünün tanımı
Kullanım amacı
Dizayn ve üretimi ile ilgili teknik bilgiler
Bu maddeler ürünlerin bağlı olduğu mevzuatlara göre değişim gösterebilir.
Belge alırken bağımsız bir değerlendirmeye ihtiyaç var mı?
En çok sorulan sorulardan biri belge alırken “onaylı bir kurumun ürünlerimi kontrol etmesi gerekiyor mu” sorusudur. Bu konuda yapmanız gereken ürününüzün onaylanmış bir kuruluş tarafından test edilip edilmediğini öğrenmelisinizdir. Bu bilgiyi öğrenmek için ürünlerinizin bağlı olduğu mevzuatlara göz atmanız yeterlidir.
Eğer onaylanmış bir kuruluş tarafından kontrol edilmeniz gerekiyorsa;
CE işareti aldıktan sonra ürünlerinize onaylı kuruluşun kimlik numarasını da eklemeniz gerekiyor. Dolayısıyla ürününüzde hem CE işareti hem de kuruluşun kimlik numarası gözükmelidir. Ürününüzü onaylayabilecek bir kurum bulmak için Nando https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/ veri tabanını kullanabilirsiniz.
Eğer CE belgesi almak için yetkili bir kurum tarafından onay almanız gerekmiyorsa;
Yasal standartlara ve mevzuatlara uygunluğu kendiniz değerlendirmelisiniz. Bu noktada olası riskleri önceden belirlemeli ve ona göre hareket etmelisiniz. Eğer konuya yeteri kadar hakim değilseniz, danışmanlık firmalarından yardım alabilirsiniz.
Uygunluk değerlendirmesi ücretli mi?
Bir üretici olarak uygunluk değerlendirmesini kendiniz gerçekleştirirseniz, herhangi bir ücret ödemeniz gerekmez. Ücret ödemeniz gereken durumlar aşağıdaki gibidir:
Danışmanlık firması ile işbirliğine giderseniz
Ürününüz için geçerli olan AB mevzuatları doğrultusunda onaylanmış bir kuruluş tarafından bağımsız değerlendirmeyi gerektiriyorsa
Yukarıdaki durumlarda sağlanan hizmet için onaylı kurumlara belli bir ücret ödemeniz gerekir. Ödeyeceğiniz ücret, ürününüz için hangi sertifika prosedürünün geçerli olduğuna göre değişir.
Uygunluk beyanı ne kadar süre ile geçerlidir?
Uygunluk Beyanı, ürünün temel güvenlik gereklilikleri belirlendikten sonra belirsiz bir süre için geçerlidir. Mevzuatlar ile ilgili önemli bir değişiklik yapılmadığı takdirde geçerlilik durumu korunur. Kullanımda olan ürünlerin bazı özelliklerinde değişiklik yapılabilir.
Ce belgesi
Örneğin ürün yönetmeliğinin işleyişi, ürünün asıl amacı ve kullanım alanı değişebilir. Bu tarz değişikliklerde dolaşımda olan ürünler, yeni yönetmeliklere göre değerlendirilir. Bu tür değişiklikler meydana geldiğinde, ürünün önceki sertifikasyonu geçersiz olabilir. Böyle bir durumda direktiflere ve standartlara uygun olarak yeni bir AB Uygunluk Beyanı hazırlanması gerekecektir.
CE Belgesi ne kadar sürede alınır?
CE Belgesi ne kadar sürede alınır sorusuna ortalama olarak, sertifikasyon süreci tek bir ürün için 6-8 hafta sürer diyebiliriz. Ancak bu süre sürecin doğru ve eksiksiz bir şekilde devam etmesi durumunda geçerlidir. Belgeleme işleminin ne kadar süreceğini etkileyen ana faktörler:
Test sonuçları
Uygunluk değerlendirme süresi
Ürün özelliği
Teknik belgelerin ne kadar sürede temin edildiği
CE Belgesini kimler verebilir? Nereden alınır?
Belge, akredite olmuş belgelendirme ve danışmanlık hizmeti veren özel kuruluşlardan alınabilmektedir. Biz de CE Belgesi almanızı sağlayabilecek danışmanlık firmalarından biriyiz.
Belgeye mi ihtiyacınız var? Danışmanımızla ücretsiz görüşün
Gerekli zamanı ve teknik bilgisi olmayan işletmelerin belge/sertifika alma konusunda profesyonel yardım almaları önerilir.
CE Belgesi / İşareti Almanın Faydaları
Bu belgeye sahip bir işletme şu avantajlara sahip olur;
Ürün ve hizmetinin sağlığa zararlı olmadığını beyan eder.
İnsan, hayvan ve bitki sağlığını gözeterek çalışmalarını sürdürür.
Yaptığı çalışmalarda çevreye zarar vermediğini ortaya koyar.
Ambalaj, etiket ve emniyet ile ilgili standartlara uyulduğunu gösterir.
Ürün özelliklerinin taşıdığı riskleri minimize eder.
Sağlıksız, güvensiz ve kalitesiz ürünlerin piyasada dolaşmasını engeller.
Avrupa Birliği tarafından yayınlanan yeni yaklaşım direktifleri’ne uygun bir üretim gerçekleştirir.
Ürünlerinin AB ülkelerinde serbest dolaşımını sağlar.
Yurt dışına açılarak iş hacmini genişletir.
Verdiği güvenli hizmetle sektörde en fazla tercih edilen markalardan biri haline gelir.[1]