Hizmetlerimiz

ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi her sektördeki işletmeye uygun bir standart olup, bilgi teknolojisindeki hızlı gelişmeler sonucu günümüzde bir zorunluluk haline gelmiştir. Firmaya; bilgi güvenliği ile ilgili bir alt yapı oluşturulmalı, bilgi güvenliği ekibi oluşturularak, risk analizleri yapılması, risklerin önlenmesine yönelik olarak gerekli aksiyon planlarının hazırlanması, mevcut bilgi güvenliği ile ilgili şartlarının iyileştirilmesi, standardın gereksinimi olan temel dokümantasyonun oluşturulması ve çalışanlara bilgi güvenliği ile ilgili farkındalığa varmaları gibi katma değerler katmakla birlikte; bilginin güvenli paylaşımı açısından her firma için bir gerekliliktir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin Sağladığı Faydalar Nelerdir?
• Kanun ve yönetmeliklere uyulduğunun bir göstergesidir.
• Yüksek itibar sağlar,
• Organizasyon için tüm seviyelerde bilgi güvenliğinin mevcudiyetini gösterir,
• Rekabet avantajı ve karlılığa bağlı imaj sağlar,
• Küçük bir güvenlik ihlali bile çok yüksek maliyetlere yol açabileceği için, kontrollerin uygulanması ile maliyetleri uzun vadede düşündürmeyi sağlar,
• Çalışanların motivasyonunu artırmakta ve yasal takipleri önlemeyi sağlar,
• Yasalara, Düzenlemelere, Sözleşme Şartlarına Uyumluluğu sağlar,
• Bilgi varlıklarına yönelik tehditlerden koruyarak iş sürekliliği sağlar,
• Yetkilendirilmiş Yükümlülük Sertifikası almanızı ve yerinde gümrükleme yapmanızı sağlar (İhracat yapan firmalar için),
• Risk farkındalığı ve güvenliliğini sağlar,
• Bilgi varlıklarını ihtiyaca en uygun şekilde koruma altına almayı sağlar.