Hizmetlerimiz

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, enerji uzmanları tarafından belirlenen standartlar çerçevesinde, enerji yönetim sistemi oluşturulması, enerji tasarrufu yapılması, enerji giderlerinin düşürülmesi ve çevreye duyarlılığı teşvik eden süreç ve sistemlerin oluşturulmasını, sürdürülebilirliğini sağlar. Enerjiye erişim giderek daha maliyetli olmakta ve çevreye daha zarar verici hale gelmektedir. Enerji kaynaklarının da azalması neticesinde çoğu ülkede ucuz enerji devri artık kapanmaktadır.
Enerji Yönetim Sistemi, her ölçekteki kuruluşun enerji kullanımını sürdürülebilir biçimde yönetmesine yardımcı olur. Enerji Yönetim Sistemi sayesinde;
• Maliyetlerin azalması
• Çevresel etkinin azalması
• Rekabet edilebilirliğin artması sağlanacaktır.
ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin Faydaları
Kuruluşlar artan maliyetlere karşı tepki olarak enerji tasarruf önlemleri uyguladıklarında, yapılan yatırımla enerji maliyetlerinde tasarruf sağlanabilir. Fakat bu önlemler normal iş faaliyetlerinin bir parçaşı haline getirilmediğinde, enerji maliyetlerinin tekrar dalgalanarak kontrolden çıktığı görülmüştür. Enerji yönetim sistemi aracılığı ile sistematik olarak sürekli iyileştirme üzerinde durulduğunda, enerji performansı iyileştirmelerinin sürdürülebilir olduğu ve maliyetlerin zaman içinde düşmeye devam ettiği görülmüştür.
ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin Doğrudan faydaları
• Enerji maliyeti tasarrufu
• Düşük maliyetli ve maliyetsiz enerji tasarrufu fırsatlarına öncelik verilmesi
• Daha az sera gazı emisyonu
• Değişen enerji fiyatlarından daha az etkilenme
• Daha az karbon ayak izi
• İthal yakıtlara bağımlılığın azaltılmasıyla arz güvenliğinin artması
• Çalışanların enerji farkındalığının artması ve daha fazla katılım
• Enerji kullanımı ve tüketimi ile iyileştirme fırsatlarına ilişkin daha fazla bilgi
• Bilinçli karar alma süreçleri
• Gelecekteki enerji kullanımı daha iyi anlaşıldığı için azalan belirsizlik
ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin Dolaylı faydaları
• Olumlu tanıtım
• İyileşmiş kurumsal imaj
• İyileşmiş işletme verimliliği
• İyileşmiş bakım uygulamaları
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Nasıl İşler?
Enerji yönetimi; kuruluşun enerji performansını sürekli iyileştirmek ve sağlanan bu iyileştirmeleri sürdürmek amacıyla enerjiye sistematik olarak dikkat edilmesi anlamına gelmektedir. Kuruluşun; sürekli olarak eylem planlama, eylemleri uygulama ve sonuçları kontrol etme, ilerlemeyi gözden geçirme ve duruma göre politika ve amaçları güncelleme döngüsünden geçmesini sağlamaktadır. Sürekli iyileştirme için Planla – Uygula – Kontrol Et – Önlem Al (PUKO) yaklaşımı veya Deming döngüsü enerji yönetimi için esas alınan sistematik bir yaklaşım olarak belirlenmiştir. ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin Kurumunuza Entegrasyonu ISO 50001: 2011 Enerji Yönetim Sistemi yaklaşımının tüm sanayi ölçeklerinde ve sektörlerinde uzun zamandır devam eden kanıtlanmış başarısı vardır. ISO 50001 enerji yönetim sistemi, Kalite (ISO 9001), iş sağlığı ve güvenliği (OHSAS 18001), çevre yönetimi (ISO 14001) gibi diğer yaygın yönetim sistemi standartlarıyla uyumlu olacak şekilde yapılandırılmıştır. Bu yüzden kuruluşlar, ISO 50001 enerji yönetim sistemini mevcut yönetim sistemlerine kolayca entegre edebilirler. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı Bir kuruluş bünyesinde enerji yönetim sistemi uygularken, uygulama sürecine ilişkin yapılacak çalışmalar ISO 50001 enerji yönetim standardına göre 6 ana başlıkta belirlenmiştir:
1-Yönetimin Sorumluluğu
• Üst Yönetim
• Yönetim Temsilcisi
2-Enerji Politikası

3-Enerji Planlama
• Yasal Şartlar
• Enerji Gözden Geçirmesi
• Enerji Referans Çizgisi
• Enerji Performans Göstergeleri
• Enerji Hedef, Amaç ve Eylem Planları
4-Uygulama ve İşletim
• Yeterlilik, Eğitim ve Farkındalık
• İletişim Dokümantasyon
• İşletimin Kontrolü
• Tasarım
• Enerji Hizmetleri, ürünleri, donanımı ve enerjinin tedariki
5-Kontrol Etme
• İzleme, ölçme ve analiz
• Yasal ve diğer şartlarla uyumluluğun değerlendirilmesi
• EnYS’nin iç tetkiki
• Uygunsuzlıklar, düzeltme, düzeltici ve önleyici faaliyet
• Kayıtların kontrolü
6-Yönetimin Gözden Geçirmesi
• Yönetimin gözden geçirmesi girdileri
• Yönetimin gözden geçirmesi çıktıları