Hizmetlerimiz

Sera Gazı Emisyonu

Sera Gazı Emisyonu Nedir?
Sera gazlarının atmosferdeki miktarı sera gazı emisyonunu ifade etmektedir. Sera gazı emisyonları insan faaliyetlerinin etkisiyle de olabilmektedir. Fosil yakıt kullanımı, ormanların tahribatı, sentetik gübre kullanımı, endüstriyel prosesler ve hayvancılık sera gazı emisyonunu artıran insan kaynaklı durumlardır.
Sera Gazı Emisyonu Nasıl Ölçülür?
Sera gazı emisyonunun ölçümü, Çevre ve Emisyon izni kapsamında baca gazı ve emisyon konularında eğitimli kişiler tarafından ölçüm cihazları kullanılarak (gerçeğe yakınlık, ispatlanabilme)Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca belirlenmiş formatlarda yapılabilmektedir.